Ontslag Gijbeland

Uw werkgever in Gijbeland mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gijbeland zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gijbeland

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gijbeland. Uw werkgever in Gijbeland mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gijbeland arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gijbeland niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gijbeland te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gijbeland u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gijbeland of met bevallingsverlof bent in Gijbeland.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gijbeland kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gijbeland die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gijbeland
 • Als u in Gijbeland lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gijbeland wilt opnemen;
 • Omdat u in Gijbeland lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gijbeland lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gijbeland wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gijbeland op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gijbeland

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gijbeland. Uitzonderingen in Gijbeland;
 • Als uw werkgever in Gijbeland bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gijbeland aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gijbeland gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gijbeland niet geschikt voor uw werk in Gijbeland of
 • u functioneert niet voldoende in Gijbeland.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gijbeland

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gijbeland niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gijbeland of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gijbeland verblijft, dan mag uw werkgever in Gijbeland u eveneens wel ontslaan.