Ontslag Giethoorn

Uw werkgever in Giethoorn mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Giethoorn zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Giethoorn

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Giethoorn. Uw werkgever in Giethoorn mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Giethoorn arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Giethoorn niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Giethoorn te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Giethoorn u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Giethoorn of met bevallingsverlof bent in Giethoorn.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Giethoorn kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Giethoorn die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Giethoorn
 • Als u in Giethoorn lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Giethoorn wilt opnemen;
 • Omdat u in Giethoorn lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Giethoorn lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Giethoorn wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Giethoorn op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Giethoorn

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Giethoorn. Uitzonderingen in Giethoorn;
 • Als uw werkgever in Giethoorn bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Giethoorn aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Giethoorn gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Giethoorn niet geschikt voor uw werk in Giethoorn of
 • u functioneert niet voldoende in Giethoorn.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Giethoorn

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Giethoorn niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Giethoorn of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Giethoorn verblijft, dan mag uw werkgever in Giethoorn u eveneens wel ontslaan.