Ontslag Giethmen

Uw werkgever in Giethmen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Giethmen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Giethmen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Giethmen. Uw werkgever in Giethmen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Giethmen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Giethmen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Giethmen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Giethmen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Giethmen of met bevallingsverlof bent in Giethmen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Giethmen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Giethmen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Giethmen
 • Als u in Giethmen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Giethmen wilt opnemen;
 • Omdat u in Giethmen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Giethmen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Giethmen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Giethmen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Giethmen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Giethmen. Uitzonderingen in Giethmen;
 • Als uw werkgever in Giethmen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Giethmen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Giethmen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Giethmen niet geschikt voor uw werk in Giethmen of
 • u functioneert niet voldoende in Giethmen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Giethmen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Giethmen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Giethmen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Giethmen verblijft, dan mag uw werkgever in Giethmen u eveneens wel ontslaan.