Ontslag Gieterzandvoort

Uw werkgever in Gieterzandvoort mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gieterzandvoort zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gieterzandvoort

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gieterzandvoort. Uw werkgever in Gieterzandvoort mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gieterzandvoort arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gieterzandvoort niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gieterzandvoort te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gieterzandvoort u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gieterzandvoort of met bevallingsverlof bent in Gieterzandvoort.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gieterzandvoort kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gieterzandvoort die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gieterzandvoort
 • Als u in Gieterzandvoort lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gieterzandvoort wilt opnemen;
 • Omdat u in Gieterzandvoort lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gieterzandvoort lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gieterzandvoort wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gieterzandvoort op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gieterzandvoort

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gieterzandvoort. Uitzonderingen in Gieterzandvoort;
 • Als uw werkgever in Gieterzandvoort bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gieterzandvoort aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gieterzandvoort gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gieterzandvoort niet geschikt voor uw werk in Gieterzandvoort of
 • u functioneert niet voldoende in Gieterzandvoort.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gieterzandvoort

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gieterzandvoort niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gieterzandvoort of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gieterzandvoort verblijft, dan mag uw werkgever in Gieterzandvoort u eveneens wel ontslaan.