Ontslag Gieterveen

Uw werkgever in Gieterveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gieterveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gieterveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gieterveen. Uw werkgever in Gieterveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gieterveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gieterveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gieterveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gieterveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gieterveen of met bevallingsverlof bent in Gieterveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gieterveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gieterveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gieterveen
 • Als u in Gieterveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gieterveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Gieterveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gieterveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gieterveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gieterveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gieterveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gieterveen. Uitzonderingen in Gieterveen;
 • Als uw werkgever in Gieterveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gieterveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gieterveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gieterveen niet geschikt voor uw werk in Gieterveen of
 • u functioneert niet voldoende in Gieterveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gieterveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gieterveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gieterveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gieterveen verblijft, dan mag uw werkgever in Gieterveen u eveneens wel ontslaan.