Ontslag Gieten

Uw werkgever in Gieten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gieten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gieten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gieten. Uw werkgever in Gieten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gieten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gieten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gieten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gieten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gieten of met bevallingsverlof bent in Gieten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gieten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gieten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gieten
 • Als u in Gieten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gieten wilt opnemen;
 • Omdat u in Gieten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gieten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gieten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gieten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gieten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gieten. Uitzonderingen in Gieten;
 • Als uw werkgever in Gieten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gieten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gieten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gieten niet geschikt voor uw werk in Gieten of
 • u functioneert niet voldoende in Gieten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gieten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gieten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gieten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gieten verblijft, dan mag uw werkgever in Gieten u eveneens wel ontslaan.