Ontslag Gietelo

Uw werkgever in Gietelo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gietelo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gietelo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gietelo. Uw werkgever in Gietelo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gietelo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gietelo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gietelo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gietelo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gietelo of met bevallingsverlof bent in Gietelo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gietelo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gietelo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gietelo
 • Als u in Gietelo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gietelo wilt opnemen;
 • Omdat u in Gietelo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gietelo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gietelo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gietelo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gietelo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gietelo. Uitzonderingen in Gietelo;
 • Als uw werkgever in Gietelo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gietelo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gietelo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gietelo niet geschikt voor uw werk in Gietelo of
 • u functioneert niet voldoende in Gietelo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gietelo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gietelo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gietelo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gietelo verblijft, dan mag uw werkgever in Gietelo u eveneens wel ontslaan.