Ontslag Giessendam

Uw werkgever in Giessendam mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Giessendam zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Giessendam

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Giessendam. Uw werkgever in Giessendam mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Giessendam arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Giessendam niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Giessendam te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Giessendam u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Giessendam of met bevallingsverlof bent in Giessendam.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Giessendam kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Giessendam die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Giessendam
 • Als u in Giessendam lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Giessendam wilt opnemen;
 • Omdat u in Giessendam lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Giessendam lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Giessendam wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Giessendam op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Giessendam

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Giessendam. Uitzonderingen in Giessendam;
 • Als uw werkgever in Giessendam bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Giessendam aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Giessendam gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Giessendam niet geschikt voor uw werk in Giessendam of
 • u functioneert niet voldoende in Giessendam.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Giessendam

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Giessendam niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Giessendam of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Giessendam verblijft, dan mag uw werkgever in Giessendam u eveneens wel ontslaan.