Ontslag Giessenburg

Uw werkgever in Giessenburg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Giessenburg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Giessenburg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Giessenburg. Uw werkgever in Giessenburg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Giessenburg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Giessenburg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Giessenburg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Giessenburg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Giessenburg of met bevallingsverlof bent in Giessenburg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Giessenburg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Giessenburg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Giessenburg
 • Als u in Giessenburg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Giessenburg wilt opnemen;
 • Omdat u in Giessenburg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Giessenburg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Giessenburg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Giessenburg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Giessenburg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Giessenburg. Uitzonderingen in Giessenburg;
 • Als uw werkgever in Giessenburg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Giessenburg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Giessenburg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Giessenburg niet geschikt voor uw werk in Giessenburg of
 • u functioneert niet voldoende in Giessenburg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Giessenburg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Giessenburg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Giessenburg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Giessenburg verblijft, dan mag uw werkgever in Giessenburg u eveneens wel ontslaan.