Ontslag Giessen-oudekerk

Uw werkgever in Giessen-oudekerk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Giessen-oudekerk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Giessen-oudekerk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Giessen-oudekerk. Uw werkgever in Giessen-oudekerk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Giessen-oudekerk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Giessen-oudekerk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Giessen-oudekerk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Giessen-oudekerk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Giessen-oudekerk of met bevallingsverlof bent in Giessen-oudekerk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Giessen-oudekerk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Giessen-oudekerk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Giessen-oudekerk
 • Als u in Giessen-oudekerk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Giessen-oudekerk wilt opnemen;
 • Omdat u in Giessen-oudekerk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Giessen-oudekerk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Giessen-oudekerk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Giessen-oudekerk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Giessen-oudekerk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Giessen-oudekerk. Uitzonderingen in Giessen-oudekerk;
 • Als uw werkgever in Giessen-oudekerk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Giessen-oudekerk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Giessen-oudekerk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Giessen-oudekerk niet geschikt voor uw werk in Giessen-oudekerk of
 • u functioneert niet voldoende in Giessen-oudekerk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Giessen-oudekerk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Giessen-oudekerk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Giessen-oudekerk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Giessen-oudekerk verblijft, dan mag uw werkgever in Giessen-oudekerk u eveneens wel ontslaan.