Ontslag Giessen

Uw werkgever in Giessen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Giessen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Giessen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Giessen. Uw werkgever in Giessen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Giessen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Giessen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Giessen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Giessen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Giessen of met bevallingsverlof bent in Giessen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Giessen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Giessen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Giessen
 • Als u in Giessen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Giessen wilt opnemen;
 • Omdat u in Giessen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Giessen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Giessen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Giessen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Giessen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Giessen. Uitzonderingen in Giessen;
 • Als uw werkgever in Giessen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Giessen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Giessen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Giessen niet geschikt voor uw werk in Giessen of
 • u functioneert niet voldoende in Giessen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Giessen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Giessen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Giessen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Giessen verblijft, dan mag uw werkgever in Giessen u eveneens wel ontslaan.