Ontslag Giesbeek

Uw werkgever in Giesbeek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Giesbeek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Giesbeek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Giesbeek. Uw werkgever in Giesbeek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Giesbeek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Giesbeek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Giesbeek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Giesbeek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Giesbeek of met bevallingsverlof bent in Giesbeek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Giesbeek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Giesbeek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Giesbeek
 • Als u in Giesbeek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Giesbeek wilt opnemen;
 • Omdat u in Giesbeek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Giesbeek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Giesbeek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Giesbeek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Giesbeek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Giesbeek. Uitzonderingen in Giesbeek;
 • Als uw werkgever in Giesbeek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Giesbeek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Giesbeek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Giesbeek niet geschikt voor uw werk in Giesbeek of
 • u functioneert niet voldoende in Giesbeek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Giesbeek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Giesbeek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Giesbeek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Giesbeek verblijft, dan mag uw werkgever in Giesbeek u eveneens wel ontslaan.