Ontslag Giersbergen

Uw werkgever in Giersbergen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Giersbergen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Giersbergen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Giersbergen. Uw werkgever in Giersbergen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Giersbergen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Giersbergen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Giersbergen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Giersbergen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Giersbergen of met bevallingsverlof bent in Giersbergen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Giersbergen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Giersbergen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Giersbergen
 • Als u in Giersbergen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Giersbergen wilt opnemen;
 • Omdat u in Giersbergen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Giersbergen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Giersbergen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Giersbergen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Giersbergen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Giersbergen. Uitzonderingen in Giersbergen;
 • Als uw werkgever in Giersbergen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Giersbergen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Giersbergen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Giersbergen niet geschikt voor uw werk in Giersbergen of
 • u functioneert niet voldoende in Giersbergen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Giersbergen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Giersbergen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Giersbergen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Giersbergen verblijft, dan mag uw werkgever in Giersbergen u eveneens wel ontslaan.