Ontslag Gieltjesdorp

Uw werkgever in Gieltjesdorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gieltjesdorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gieltjesdorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gieltjesdorp. Uw werkgever in Gieltjesdorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gieltjesdorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gieltjesdorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gieltjesdorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gieltjesdorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gieltjesdorp of met bevallingsverlof bent in Gieltjesdorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gieltjesdorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gieltjesdorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gieltjesdorp
 • Als u in Gieltjesdorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gieltjesdorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Gieltjesdorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gieltjesdorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gieltjesdorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gieltjesdorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gieltjesdorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gieltjesdorp. Uitzonderingen in Gieltjesdorp;
 • Als uw werkgever in Gieltjesdorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gieltjesdorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gieltjesdorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gieltjesdorp niet geschikt voor uw werk in Gieltjesdorp of
 • u functioneert niet voldoende in Gieltjesdorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gieltjesdorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gieltjesdorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gieltjesdorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gieltjesdorp verblijft, dan mag uw werkgever in Gieltjesdorp u eveneens wel ontslaan.