Ontslag Gewande

Uw werkgever in Gewande mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gewande zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gewande

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gewande. Uw werkgever in Gewande mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gewande arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gewande niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gewande te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gewande u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gewande of met bevallingsverlof bent in Gewande.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gewande kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gewande die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gewande
 • Als u in Gewande lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gewande wilt opnemen;
 • Omdat u in Gewande lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gewande lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gewande wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gewande op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gewande

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gewande. Uitzonderingen in Gewande;
 • Als uw werkgever in Gewande bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gewande aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gewande gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gewande niet geschikt voor uw werk in Gewande of
 • u functioneert niet voldoende in Gewande.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gewande

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gewande niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gewande of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gewande verblijft, dan mag uw werkgever in Gewande u eveneens wel ontslaan.