Ontslag Gever

Uw werkgever in Gever mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gever zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gever

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gever. Uw werkgever in Gever mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gever arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gever niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gever te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gever u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gever of met bevallingsverlof bent in Gever.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gever kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gever die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gever
 • Als u in Gever lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gever wilt opnemen;
 • Omdat u in Gever lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gever lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gever wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gever op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gever

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gever. Uitzonderingen in Gever;
 • Als uw werkgever in Gever bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gever aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gever gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gever niet geschikt voor uw werk in Gever of
 • u functioneert niet voldoende in Gever.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gever

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gever niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gever of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gever verblijft, dan mag uw werkgever in Gever u eveneens wel ontslaan.