Ontslag Geulhem

Uw werkgever in Geulhem mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Geulhem zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Geulhem

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Geulhem. Uw werkgever in Geulhem mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Geulhem arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Geulhem niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Geulhem te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Geulhem u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Geulhem of met bevallingsverlof bent in Geulhem.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Geulhem kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Geulhem die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Geulhem
 • Als u in Geulhem lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Geulhem wilt opnemen;
 • Omdat u in Geulhem lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Geulhem lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Geulhem wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Geulhem op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Geulhem

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Geulhem. Uitzonderingen in Geulhem;
 • Als uw werkgever in Geulhem bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Geulhem aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Geulhem gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Geulhem niet geschikt voor uw werk in Geulhem of
 • u functioneert niet voldoende in Geulhem.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Geulhem

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Geulhem niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Geulhem of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Geulhem verblijft, dan mag uw werkgever in Geulhem u eveneens wel ontslaan.