Ontslag Gerwen

Uw werkgever in Gerwen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gerwen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gerwen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gerwen. Uw werkgever in Gerwen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gerwen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gerwen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gerwen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gerwen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gerwen of met bevallingsverlof bent in Gerwen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gerwen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gerwen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gerwen
 • Als u in Gerwen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gerwen wilt opnemen;
 • Omdat u in Gerwen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gerwen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gerwen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gerwen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gerwen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gerwen. Uitzonderingen in Gerwen;
 • Als uw werkgever in Gerwen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gerwen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gerwen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gerwen niet geschikt voor uw werk in Gerwen of
 • u functioneert niet voldoende in Gerwen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gerwen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gerwen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gerwen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gerwen verblijft, dan mag uw werkgever in Gerwen u eveneens wel ontslaan.