Ontslag Gerverscop

Uw werkgever in Gerverscop mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gerverscop zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gerverscop

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gerverscop. Uw werkgever in Gerverscop mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gerverscop arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gerverscop niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gerverscop te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gerverscop u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gerverscop of met bevallingsverlof bent in Gerverscop.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gerverscop kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gerverscop die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gerverscop
 • Als u in Gerverscop lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gerverscop wilt opnemen;
 • Omdat u in Gerverscop lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gerverscop lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gerverscop wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gerverscop op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gerverscop

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gerverscop. Uitzonderingen in Gerverscop;
 • Als uw werkgever in Gerverscop bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gerverscop aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gerverscop gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gerverscop niet geschikt voor uw werk in Gerverscop of
 • u functioneert niet voldoende in Gerverscop.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gerverscop

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gerverscop niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gerverscop of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gerverscop verblijft, dan mag uw werkgever in Gerverscop u eveneens wel ontslaan.