Ontslag Gerven

Uw werkgever in Gerven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gerven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gerven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gerven. Uw werkgever in Gerven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gerven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gerven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gerven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gerven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gerven of met bevallingsverlof bent in Gerven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gerven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gerven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gerven
 • Als u in Gerven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gerven wilt opnemen;
 • Omdat u in Gerven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gerven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gerven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gerven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gerven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gerven. Uitzonderingen in Gerven;
 • Als uw werkgever in Gerven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gerven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gerven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gerven niet geschikt voor uw werk in Gerven of
 • u functioneert niet voldoende in Gerven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gerven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gerven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gerven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gerven verblijft, dan mag uw werkgever in Gerven u eveneens wel ontslaan.