Ontslag Gersloot /gersleat

Uw werkgever in Gersloot /gersleat mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gersloot /gersleat zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gersloot /gersleat

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gersloot /gersleat. Uw werkgever in Gersloot /gersleat mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gersloot /gersleat arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gersloot /gersleat niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gersloot /gersleat te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gersloot /gersleat u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gersloot /gersleat of met bevallingsverlof bent in Gersloot /gersleat.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gersloot /gersleat kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gersloot /gersleat die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gersloot /gersleat
 • Als u in Gersloot /gersleat lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gersloot /gersleat wilt opnemen;
 • Omdat u in Gersloot /gersleat lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gersloot /gersleat lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gersloot /gersleat wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gersloot /gersleat op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gersloot /gersleat

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gersloot /gersleat. Uitzonderingen in Gersloot /gersleat;
 • Als uw werkgever in Gersloot /gersleat bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gersloot /gersleat aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gersloot /gersleat gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gersloot /gersleat niet geschikt voor uw werk in Gersloot /gersleat of
 • u functioneert niet voldoende in Gersloot /gersleat.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gersloot /gersleat

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gersloot /gersleat niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gersloot /gersleat of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gersloot /gersleat verblijft, dan mag uw werkgever in Gersloot /gersleat u eveneens wel ontslaan.