Ontslag Gerner

Uw werkgever in Gerner mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gerner zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gerner

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gerner. Uw werkgever in Gerner mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gerner arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gerner niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gerner te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gerner u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gerner of met bevallingsverlof bent in Gerner.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gerner kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gerner die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gerner
 • Als u in Gerner lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gerner wilt opnemen;
 • Omdat u in Gerner lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gerner lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gerner wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gerner op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gerner

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gerner. Uitzonderingen in Gerner;
 • Als uw werkgever in Gerner bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gerner aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gerner gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gerner niet geschikt voor uw werk in Gerner of
 • u functioneert niet voldoende in Gerner.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gerner

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gerner niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gerner of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gerner verblijft, dan mag uw werkgever in Gerner u eveneens wel ontslaan.