Ontslag Gerkesklooster /gerkeskleaster

Uw werkgever in Gerkesklooster /gerkeskleaster mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gerkesklooster /gerkeskleaster zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gerkesklooster /gerkeskleaster

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gerkesklooster /gerkeskleaster. Uw werkgever in Gerkesklooster /gerkeskleaster mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gerkesklooster /gerkeskleaster arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gerkesklooster /gerkeskleaster niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gerkesklooster /gerkeskleaster te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gerkesklooster /gerkeskleaster u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gerkesklooster /gerkeskleaster of met bevallingsverlof bent in Gerkesklooster /gerkeskleaster.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gerkesklooster /gerkeskleaster kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gerkesklooster /gerkeskleaster die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gerkesklooster /gerkeskleaster
 • Als u in Gerkesklooster /gerkeskleaster lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gerkesklooster /gerkeskleaster wilt opnemen;
 • Omdat u in Gerkesklooster /gerkeskleaster lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gerkesklooster /gerkeskleaster lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gerkesklooster /gerkeskleaster wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gerkesklooster /gerkeskleaster op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gerkesklooster /gerkeskleaster

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gerkesklooster /gerkeskleaster. Uitzonderingen in Gerkesklooster /gerkeskleaster;
 • Als uw werkgever in Gerkesklooster /gerkeskleaster bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gerkesklooster /gerkeskleaster aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gerkesklooster /gerkeskleaster gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gerkesklooster /gerkeskleaster niet geschikt voor uw werk in Gerkesklooster /gerkeskleaster of
 • u functioneert niet voldoende in Gerkesklooster /gerkeskleaster.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gerkesklooster /gerkeskleaster

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gerkesklooster /gerkeskleaster niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gerkesklooster /gerkeskleaster of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gerkesklooster /gerkeskleaster verblijft, dan mag uw werkgever in Gerkesklooster /gerkeskleaster u eveneens wel ontslaan.