Ontslag Genooi

Uw werkgever in Genooi mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Genooi zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Genooi

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Genooi. Uw werkgever in Genooi mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Genooi arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Genooi niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Genooi te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Genooi u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Genooi of met bevallingsverlof bent in Genooi.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Genooi kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Genooi die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Genooi
 • Als u in Genooi lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Genooi wilt opnemen;
 • Omdat u in Genooi lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Genooi lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Genooi wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Genooi op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Genooi

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Genooi. Uitzonderingen in Genooi;
 • Als uw werkgever in Genooi bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Genooi aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Genooi gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Genooi niet geschikt voor uw werk in Genooi of
 • u functioneert niet voldoende in Genooi.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Genooi

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Genooi niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Genooi of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Genooi verblijft, dan mag uw werkgever in Genooi u eveneens wel ontslaan.