Ontslag Genoenhuis

Uw werkgever in Genoenhuis mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Genoenhuis zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Genoenhuis

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Genoenhuis. Uw werkgever in Genoenhuis mag u niet ontslaan:

  • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Genoenhuis arbeidsongeschikt of ziek bent;
  • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Genoenhuis niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
  • Ook indien uw werkgever in Genoenhuis te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Genoenhuis u dus uw loon of salaris door betalen;
  • Indien u zwanger bent geworden in Genoenhuis of met bevallingsverlof bent in Genoenhuis.
  • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Genoenhuis kan u niet ontslagen worden
  • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Genoenhuis die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
  • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Genoenhuis
  • Als u in Genoenhuis lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
  • Omdat u ouderschapsverlof in Genoenhuis wilt opnemen;
  • Omdat u in Genoenhuis lid bent van een vakbond;
  • Omdat u in Genoenhuis lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
  • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Genoenhuis wordt overgenomen;
  • Omdat u niet in Genoenhuis op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Genoenhuis

  • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Genoenhuis. Uitzonderingen in Genoenhuis;
  • Als uw werkgever in Genoenhuis bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Genoenhuis aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Genoenhuis gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
  • U bent volgens u werkgever in Genoenhuis niet geschikt voor uw werk in Genoenhuis of
  • u functioneert niet voldoende in Genoenhuis.
  • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Genoenhuis

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Genoenhuis niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

  • in het geval dat u een gevangenisstraf in Genoenhuis of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
  • wanneer u illegaal in Genoenhuis verblijft, dan mag uw werkgever in Genoenhuis u eveneens wel ontslaan.