Ontslag Gennep

Uw werkgever in Gennep mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gennep zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gennep

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gennep. Uw werkgever in Gennep mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gennep arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gennep niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gennep te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gennep u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gennep of met bevallingsverlof bent in Gennep.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gennep kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gennep die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gennep
 • Als u in Gennep lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gennep wilt opnemen;
 • Omdat u in Gennep lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gennep lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gennep wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gennep op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gennep

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gennep. Uitzonderingen in Gennep;
 • Als uw werkgever in Gennep bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gennep aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gennep gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gennep niet geschikt voor uw werk in Gennep of
 • u functioneert niet voldoende in Gennep.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gennep

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gennep niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gennep of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gennep verblijft, dan mag uw werkgever in Gennep u eveneens wel ontslaan.