Ontslag Genne

Uw werkgever in Genne mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Genne zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Genne

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Genne. Uw werkgever in Genne mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Genne arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Genne niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Genne te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Genne u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Genne of met bevallingsverlof bent in Genne.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Genne kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Genne die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Genne
 • Als u in Genne lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Genne wilt opnemen;
 • Omdat u in Genne lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Genne lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Genne wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Genne op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Genne

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Genne. Uitzonderingen in Genne;
 • Als uw werkgever in Genne bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Genne aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Genne gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Genne niet geschikt voor uw werk in Genne of
 • u functioneert niet voldoende in Genne.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Genne

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Genne niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Genne of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Genne verblijft, dan mag uw werkgever in Genne u eveneens wel ontslaan.