Ontslag Gening

Uw werkgever in Gening mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gening zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gening

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gening. Uw werkgever in Gening mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gening arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gening niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gening te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gening u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gening of met bevallingsverlof bent in Gening.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gening kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gening die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gening
 • Als u in Gening lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gening wilt opnemen;
 • Omdat u in Gening lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gening lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gening wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gening op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gening

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gening. Uitzonderingen in Gening;
 • Als uw werkgever in Gening bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gening aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gening gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gening niet geschikt voor uw werk in Gening of
 • u functioneert niet voldoende in Gening.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gening

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gening niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gening of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gening verblijft, dan mag uw werkgever in Gening u eveneens wel ontslaan.