Ontslag Geneneind

Uw werkgever in Geneneind mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Geneneind zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Geneneind

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Geneneind. Uw werkgever in Geneneind mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Geneneind arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Geneneind niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Geneneind te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Geneneind u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Geneneind of met bevallingsverlof bent in Geneneind.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Geneneind kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Geneneind die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Geneneind
 • Als u in Geneneind lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Geneneind wilt opnemen;
 • Omdat u in Geneneind lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Geneneind lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Geneneind wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Geneneind op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Geneneind

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Geneneind. Uitzonderingen in Geneneind;
 • Als uw werkgever in Geneneind bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Geneneind aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Geneneind gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Geneneind niet geschikt voor uw werk in Geneneind of
 • u functioneert niet voldoende in Geneneind.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Geneneind

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Geneneind niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Geneneind of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Geneneind verblijft, dan mag uw werkgever in Geneneind u eveneens wel ontslaan.