Ontslag Genemuiden

Uw werkgever in Genemuiden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Genemuiden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Genemuiden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Genemuiden. Uw werkgever in Genemuiden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Genemuiden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Genemuiden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Genemuiden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Genemuiden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Genemuiden of met bevallingsverlof bent in Genemuiden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Genemuiden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Genemuiden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Genemuiden
 • Als u in Genemuiden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Genemuiden wilt opnemen;
 • Omdat u in Genemuiden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Genemuiden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Genemuiden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Genemuiden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Genemuiden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Genemuiden. Uitzonderingen in Genemuiden;
 • Als uw werkgever in Genemuiden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Genemuiden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Genemuiden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Genemuiden niet geschikt voor uw werk in Genemuiden of
 • u functioneert niet voldoende in Genemuiden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Genemuiden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Genemuiden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Genemuiden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Genemuiden verblijft, dan mag uw werkgever in Genemuiden u eveneens wel ontslaan.