Ontslag Geneijgen

Uw werkgever in Geneijgen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Geneijgen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Geneijgen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Geneijgen. Uw werkgever in Geneijgen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Geneijgen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Geneijgen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Geneijgen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Geneijgen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Geneijgen of met bevallingsverlof bent in Geneijgen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Geneijgen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Geneijgen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Geneijgen
 • Als u in Geneijgen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Geneijgen wilt opnemen;
 • Omdat u in Geneijgen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Geneijgen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Geneijgen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Geneijgen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Geneijgen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Geneijgen. Uitzonderingen in Geneijgen;
 • Als uw werkgever in Geneijgen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Geneijgen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Geneijgen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Geneijgen niet geschikt voor uw werk in Geneijgen of
 • u functioneert niet voldoende in Geneijgen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Geneijgen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Geneijgen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Geneijgen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Geneijgen verblijft, dan mag uw werkgever in Geneijgen u eveneens wel ontslaan.