Ontslag Gendt

Uw werkgever in Gendt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gendt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gendt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gendt. Uw werkgever in Gendt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gendt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gendt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gendt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gendt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gendt of met bevallingsverlof bent in Gendt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gendt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gendt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gendt
 • Als u in Gendt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gendt wilt opnemen;
 • Omdat u in Gendt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gendt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gendt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gendt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gendt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gendt. Uitzonderingen in Gendt;
 • Als uw werkgever in Gendt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gendt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gendt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gendt niet geschikt voor uw werk in Gendt of
 • u functioneert niet voldoende in Gendt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gendt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gendt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gendt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gendt verblijft, dan mag uw werkgever in Gendt u eveneens wel ontslaan.