Ontslag Gendringen

Uw werkgever in Gendringen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gendringen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gendringen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gendringen. Uw werkgever in Gendringen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gendringen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gendringen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gendringen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gendringen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gendringen of met bevallingsverlof bent in Gendringen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gendringen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gendringen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gendringen
 • Als u in Gendringen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gendringen wilt opnemen;
 • Omdat u in Gendringen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gendringen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gendringen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gendringen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gendringen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gendringen. Uitzonderingen in Gendringen;
 • Als uw werkgever in Gendringen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gendringen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gendringen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gendringen niet geschikt voor uw werk in Gendringen of
 • u functioneert niet voldoende in Gendringen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gendringen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gendringen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gendringen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gendringen verblijft, dan mag uw werkgever in Gendringen u eveneens wel ontslaan.