Ontslag Gendijk

Uw werkgever in Gendijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gendijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gendijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gendijk. Uw werkgever in Gendijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gendijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gendijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gendijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gendijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gendijk of met bevallingsverlof bent in Gendijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gendijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gendijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gendijk
 • Als u in Gendijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gendijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Gendijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gendijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gendijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gendijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gendijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gendijk. Uitzonderingen in Gendijk;
 • Als uw werkgever in Gendijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gendijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gendijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gendijk niet geschikt voor uw werk in Gendijk of
 • u functioneert niet voldoende in Gendijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gendijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gendijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gendijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gendijk verblijft, dan mag uw werkgever in Gendijk u eveneens wel ontslaan.