Ontslag Genderen

Uw werkgever in Genderen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Genderen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Genderen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Genderen. Uw werkgever in Genderen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Genderen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Genderen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Genderen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Genderen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Genderen of met bevallingsverlof bent in Genderen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Genderen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Genderen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Genderen
 • Als u in Genderen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Genderen wilt opnemen;
 • Omdat u in Genderen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Genderen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Genderen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Genderen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Genderen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Genderen. Uitzonderingen in Genderen;
 • Als uw werkgever in Genderen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Genderen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Genderen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Genderen niet geschikt voor uw werk in Genderen of
 • u functioneert niet voldoende in Genderen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Genderen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Genderen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Genderen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Genderen verblijft, dan mag uw werkgever in Genderen u eveneens wel ontslaan.