Ontslag Gemonde

Uw werkgever in Gemonde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gemonde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gemonde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gemonde. Uw werkgever in Gemonde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gemonde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gemonde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gemonde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gemonde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gemonde of met bevallingsverlof bent in Gemonde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gemonde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gemonde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gemonde
 • Als u in Gemonde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gemonde wilt opnemen;
 • Omdat u in Gemonde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gemonde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gemonde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gemonde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gemonde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gemonde. Uitzonderingen in Gemonde;
 • Als uw werkgever in Gemonde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gemonde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gemonde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gemonde niet geschikt voor uw werk in Gemonde of
 • u functioneert niet voldoende in Gemonde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gemonde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gemonde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gemonde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gemonde verblijft, dan mag uw werkgever in Gemonde u eveneens wel ontslaan.