Ontslag Gemert

Uw werkgever in Gemert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gemert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gemert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gemert. Uw werkgever in Gemert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gemert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gemert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gemert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gemert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gemert of met bevallingsverlof bent in Gemert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gemert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gemert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gemert
 • Als u in Gemert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gemert wilt opnemen;
 • Omdat u in Gemert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gemert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gemert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gemert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gemert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gemert. Uitzonderingen in Gemert;
 • Als uw werkgever in Gemert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gemert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gemert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gemert niet geschikt voor uw werk in Gemert of
 • u functioneert niet voldoende in Gemert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gemert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gemert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gemert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gemert verblijft, dan mag uw werkgever in Gemert u eveneens wel ontslaan.