Ontslag Gement

Uw werkgever in Gement mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gement zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gement

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gement. Uw werkgever in Gement mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gement arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gement niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gement te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gement u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gement of met bevallingsverlof bent in Gement.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gement kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gement die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gement
 • Als u in Gement lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gement wilt opnemen;
 • Omdat u in Gement lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gement lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gement wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gement op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gement

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gement. Uitzonderingen in Gement;
 • Als uw werkgever in Gement bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gement aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gement gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gement niet geschikt voor uw werk in Gement of
 • u functioneert niet voldoende in Gement.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gement

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gement niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gement of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gement verblijft, dan mag uw werkgever in Gement u eveneens wel ontslaan.