Ontslag Gemaal (?)

Uw werkgever in Gemaal (?) mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gemaal (?) zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gemaal (?)

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gemaal (?). Uw werkgever in Gemaal (?) mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gemaal (?) arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gemaal (?) niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gemaal (?) te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gemaal (?) u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gemaal (?) of met bevallingsverlof bent in Gemaal (?).
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gemaal (?) kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gemaal (?) die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gemaal (?)
 • Als u in Gemaal (?) lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gemaal (?) wilt opnemen;
 • Omdat u in Gemaal (?) lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gemaal (?) lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gemaal (?) wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gemaal (?) op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gemaal (?)

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gemaal (?). Uitzonderingen in Gemaal (?);
 • Als uw werkgever in Gemaal (?) bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gemaal (?) aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gemaal (?) gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gemaal (?) niet geschikt voor uw werk in Gemaal (?) of
 • u functioneert niet voldoende in Gemaal (?).
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gemaal (?)

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gemaal (?) niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gemaal (?) of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gemaal (?) verblijft, dan mag uw werkgever in Gemaal (?) u eveneens wel ontslaan.