Ontslag Gelselaar

Uw werkgever in Gelselaar mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gelselaar zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gelselaar

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gelselaar. Uw werkgever in Gelselaar mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gelselaar arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gelselaar niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gelselaar te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gelselaar u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gelselaar of met bevallingsverlof bent in Gelselaar.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gelselaar kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gelselaar die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gelselaar
 • Als u in Gelselaar lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gelselaar wilt opnemen;
 • Omdat u in Gelselaar lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gelselaar lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gelselaar wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gelselaar op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gelselaar

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gelselaar. Uitzonderingen in Gelselaar;
 • Als uw werkgever in Gelselaar bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gelselaar aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gelselaar gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gelselaar niet geschikt voor uw werk in Gelselaar of
 • u functioneert niet voldoende in Gelselaar.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gelselaar

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gelselaar niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gelselaar of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gelselaar verblijft, dan mag uw werkgever in Gelselaar u eveneens wel ontslaan.