Ontslag Gellicum

Uw werkgever in Gellicum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gellicum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gellicum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gellicum. Uw werkgever in Gellicum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gellicum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gellicum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gellicum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gellicum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gellicum of met bevallingsverlof bent in Gellicum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gellicum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gellicum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gellicum
 • Als u in Gellicum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gellicum wilt opnemen;
 • Omdat u in Gellicum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gellicum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gellicum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gellicum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gellicum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gellicum. Uitzonderingen in Gellicum;
 • Als uw werkgever in Gellicum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gellicum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gellicum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gellicum niet geschikt voor uw werk in Gellicum of
 • u functioneert niet voldoende in Gellicum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gellicum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gellicum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gellicum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gellicum verblijft, dan mag uw werkgever in Gellicum u eveneens wel ontslaan.