Ontslag Gelkenes

Uw werkgever in Gelkenes mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gelkenes zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gelkenes

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gelkenes. Uw werkgever in Gelkenes mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gelkenes arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gelkenes niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gelkenes te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gelkenes u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gelkenes of met bevallingsverlof bent in Gelkenes.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gelkenes kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gelkenes die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gelkenes
 • Als u in Gelkenes lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gelkenes wilt opnemen;
 • Omdat u in Gelkenes lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gelkenes lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gelkenes wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gelkenes op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gelkenes

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gelkenes. Uitzonderingen in Gelkenes;
 • Als uw werkgever in Gelkenes bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gelkenes aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gelkenes gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gelkenes niet geschikt voor uw werk in Gelkenes of
 • u functioneert niet voldoende in Gelkenes.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gelkenes

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gelkenes niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gelkenes of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gelkenes verblijft, dan mag uw werkgever in Gelkenes u eveneens wel ontslaan.