Ontslag Geleen

Uw werkgever in Geleen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Geleen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Geleen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Geleen. Uw werkgever in Geleen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Geleen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Geleen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Geleen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Geleen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Geleen of met bevallingsverlof bent in Geleen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Geleen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Geleen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Geleen
 • Als u in Geleen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Geleen wilt opnemen;
 • Omdat u in Geleen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Geleen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Geleen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Geleen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Geleen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Geleen. Uitzonderingen in Geleen;
 • Als uw werkgever in Geleen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Geleen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Geleen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Geleen niet geschikt voor uw werk in Geleen of
 • u functioneert niet voldoende in Geleen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Geleen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Geleen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Geleen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Geleen verblijft, dan mag uw werkgever in Geleen u eveneens wel ontslaan.