Ontslag Geldtienden

Uw werkgever in Geldtienden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Geldtienden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Geldtienden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Geldtienden. Uw werkgever in Geldtienden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Geldtienden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Geldtienden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Geldtienden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Geldtienden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Geldtienden of met bevallingsverlof bent in Geldtienden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Geldtienden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Geldtienden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Geldtienden
 • Als u in Geldtienden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Geldtienden wilt opnemen;
 • Omdat u in Geldtienden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Geldtienden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Geldtienden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Geldtienden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Geldtienden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Geldtienden. Uitzonderingen in Geldtienden;
 • Als uw werkgever in Geldtienden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Geldtienden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Geldtienden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Geldtienden niet geschikt voor uw werk in Geldtienden of
 • u functioneert niet voldoende in Geldtienden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Geldtienden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Geldtienden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Geldtienden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Geldtienden verblijft, dan mag uw werkgever in Geldtienden u eveneens wel ontslaan.