Ontslag Geldrop

Uw werkgever in Geldrop mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Geldrop zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Geldrop

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Geldrop. Uw werkgever in Geldrop mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Geldrop arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Geldrop niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Geldrop te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Geldrop u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Geldrop of met bevallingsverlof bent in Geldrop.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Geldrop kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Geldrop die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Geldrop
 • Als u in Geldrop lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Geldrop wilt opnemen;
 • Omdat u in Geldrop lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Geldrop lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Geldrop wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Geldrop op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Geldrop

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Geldrop. Uitzonderingen in Geldrop;
 • Als uw werkgever in Geldrop bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Geldrop aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Geldrop gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Geldrop niet geschikt voor uw werk in Geldrop of
 • u functioneert niet voldoende in Geldrop.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Geldrop

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Geldrop niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Geldrop of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Geldrop verblijft, dan mag uw werkgever in Geldrop u eveneens wel ontslaan.