Ontslag Gelderswoude

Uw werkgever in Gelderswoude mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gelderswoude zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gelderswoude

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gelderswoude. Uw werkgever in Gelderswoude mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gelderswoude arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gelderswoude niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gelderswoude te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gelderswoude u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gelderswoude of met bevallingsverlof bent in Gelderswoude.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gelderswoude kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gelderswoude die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gelderswoude
 • Als u in Gelderswoude lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gelderswoude wilt opnemen;
 • Omdat u in Gelderswoude lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gelderswoude lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gelderswoude wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gelderswoude op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gelderswoude

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gelderswoude. Uitzonderingen in Gelderswoude;
 • Als uw werkgever in Gelderswoude bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gelderswoude aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gelderswoude gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gelderswoude niet geschikt voor uw werk in Gelderswoude of
 • u functioneert niet voldoende in Gelderswoude.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gelderswoude

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gelderswoude niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gelderswoude of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gelderswoude verblijft, dan mag uw werkgever in Gelderswoude u eveneens wel ontslaan.