Ontslag Gelderse buurt

Uw werkgever in Gelderse buurt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gelderse buurt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gelderse buurt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gelderse buurt. Uw werkgever in Gelderse buurt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gelderse buurt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gelderse buurt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gelderse buurt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gelderse buurt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gelderse buurt of met bevallingsverlof bent in Gelderse buurt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gelderse buurt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gelderse buurt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gelderse buurt
 • Als u in Gelderse buurt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gelderse buurt wilt opnemen;
 • Omdat u in Gelderse buurt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gelderse buurt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gelderse buurt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gelderse buurt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gelderse buurt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gelderse buurt. Uitzonderingen in Gelderse buurt;
 • Als uw werkgever in Gelderse buurt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gelderse buurt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gelderse buurt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gelderse buurt niet geschikt voor uw werk in Gelderse buurt of
 • u functioneert niet voldoende in Gelderse buurt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gelderse buurt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gelderse buurt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gelderse buurt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gelderse buurt verblijft, dan mag uw werkgever in Gelderse buurt u eveneens wel ontslaan.