Ontslag Geldermalsen

Uw werkgever in Geldermalsen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Geldermalsen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Geldermalsen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Geldermalsen. Uw werkgever in Geldermalsen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Geldermalsen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Geldermalsen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Geldermalsen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Geldermalsen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Geldermalsen of met bevallingsverlof bent in Geldermalsen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Geldermalsen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Geldermalsen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Geldermalsen
 • Als u in Geldermalsen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Geldermalsen wilt opnemen;
 • Omdat u in Geldermalsen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Geldermalsen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Geldermalsen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Geldermalsen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Geldermalsen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Geldermalsen. Uitzonderingen in Geldermalsen;
 • Als uw werkgever in Geldermalsen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Geldermalsen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Geldermalsen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Geldermalsen niet geschikt voor uw werk in Geldermalsen of
 • u functioneert niet voldoende in Geldermalsen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Geldermalsen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Geldermalsen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Geldermalsen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Geldermalsen verblijft, dan mag uw werkgever in Geldermalsen u eveneens wel ontslaan.