Ontslag Geitenwaard

Uw werkgever in Geitenwaard mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Geitenwaard zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Geitenwaard

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Geitenwaard. Uw werkgever in Geitenwaard mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Geitenwaard arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Geitenwaard niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Geitenwaard te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Geitenwaard u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Geitenwaard of met bevallingsverlof bent in Geitenwaard.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Geitenwaard kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Geitenwaard die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Geitenwaard
 • Als u in Geitenwaard lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Geitenwaard wilt opnemen;
 • Omdat u in Geitenwaard lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Geitenwaard lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Geitenwaard wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Geitenwaard op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Geitenwaard

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Geitenwaard. Uitzonderingen in Geitenwaard;
 • Als uw werkgever in Geitenwaard bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Geitenwaard aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Geitenwaard gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Geitenwaard niet geschikt voor uw werk in Geitenwaard of
 • u functioneert niet voldoende in Geitenwaard.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Geitenwaard

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Geitenwaard niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Geitenwaard of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Geitenwaard verblijft, dan mag uw werkgever in Geitenwaard u eveneens wel ontslaan.