Ontslag Geijsteren

Uw werkgever in Geijsteren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Geijsteren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Geijsteren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Geijsteren. Uw werkgever in Geijsteren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Geijsteren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Geijsteren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Geijsteren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Geijsteren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Geijsteren of met bevallingsverlof bent in Geijsteren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Geijsteren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Geijsteren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Geijsteren
 • Als u in Geijsteren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Geijsteren wilt opnemen;
 • Omdat u in Geijsteren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Geijsteren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Geijsteren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Geijsteren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Geijsteren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Geijsteren. Uitzonderingen in Geijsteren;
 • Als uw werkgever in Geijsteren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Geijsteren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Geijsteren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Geijsteren niet geschikt voor uw werk in Geijsteren of
 • u functioneert niet voldoende in Geijsteren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Geijsteren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Geijsteren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Geijsteren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Geijsteren verblijft, dan mag uw werkgever in Geijsteren u eveneens wel ontslaan.